Opetusaiheet

Raamatun opettaminen on ollut keskeinen kutsumukseni jo yli 30 vuoden ajan. Keväällä 2016 alkoivat opetusohjelmat TV7:ssä. Huhtikuussa 2018 ilmestyi Ilmestyskirjaa tulkitseva kirjani ”Kirkkautta kohti”. Kirja on ajankohtainen ja tuore näköala tulevaisuuteen Raamatun valossa. Se soveltuu hyvin myös raamattupiireille.

Raamattuluentosarjoissa hyödynnän visuaalista esitystapaa. Opetuskokonaisuuksiin liittyy kuvitettu opetusvihko. Alla kuvaus opetussarjoista sekä luettelo muista pidetyimmistä opetusaiheista.

  Luomisesta Luvattuun maahan. Viisiosainen luentosarja Mooseksen kirjoista. Luennoidaan joko viiden arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Jumalaan voi luottaa! Neliosainen luentosarja Jobin kirjasta. Luennoidaan joko neljän arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Onneni on olla lähellä Jumalaa! Viisiosainen luentosarja Psalmeista. Luennoidaan joko viiden arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Jumalassa on turva! Kolme- tai neliosainen luentosarja Jesajan kirjasta. Luennoidaan joko kolmen-neljän arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena. Jesajan kirja sisältää erityisen rohkaisevan sanoman ajallemme. Kirjassa avautuu eteemme Jumalan koko pelastussuunnitelma.

  Jumalan kirkkauden ilmestys! Neliosainen luentosarja Hesekelin kirjasta. Luennoidaan joko neljän arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Rukouksen väkevä todellisuus! Neliosainen luentosarja Danielin kirjasta. Luennoidaan joko neljän arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Profeettojen poluilla. Viisiosainen luentosarja Vt:n pienistä profeetoista. Luennoidaan joko viiden arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Jeesus antaa elämän! Neliosainen luentosarja Johanneksen evankeliumista. Luennoidaan joko neljän arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Te saatte voiman! Viisi- tai neliosainen luentosarja Apostolien teoista. Luennoidaan joko neljän-viiden arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Vahvaa puhetta rististä ja rakkaudesta! Viisiosainen luentosarja 1. Korinttilaiskirjeestä. Luennoidaan joko viiden arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Aarre saviastiassa! Viisiosainen luentosarja 2. Korinttilaiskirjeestä. Luennoidaan joko viiden arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Järisyttävä armo! Neliosainen luentosarja Galatalaiskirjeestä. Luennoidaan joko neljän arki-illan tai yhden päivän mittaisena kokonaisuutena.

  Kristityn salattu elämä! Neliosainen luentosarja Efesolaiskirjeestä. Luennoidaan joko neljän arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Jumala antaa ilon! Kaksiosainen luentokokonaisuus Filippiläiskirjeestä.

  Ylivertainen Kristus! Neliosainen luentosarja Heprealaiskirjeestä. Luennoidaan joko neljän arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Jumala on rakkaus! Neliosainen luentosarja Johanneksen kirjeistä. Luennoidaan joko neljän arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena.

  Ilmestyskirja avautuu! Suosittu viisiosainen luentosarja Johanneksen ilmestyksestä. Luennoidaan joko viiden arki-illan tai yhden viikonlopun mittaisena kokonaisuutena. Luentosarjaan kuuluu kuvitettu opetusvihko, jossa tiivistettynä luentojen sisältö. Luentosarja keskittyy Vapahtajan sovitustyön merkitykseen niin menneisyydellemme, nykyisyydellemme kuin tulevaisuudellemme. Ilmestyskirja ei ole tarkoitettu pelottelemaan kristittyjä, vaan rohkaisuksi katsomaan luottavaisesti tulevaisuuteen.

  Muut aiheet:
- Kuunteleva rukous ja Jumalan läsnäolo
- Jumalan huolenpito ja johdatus
- Levottomuudesta rauhaan
- Kristityn terveet rajat
- Anteeksianto: mitä se on ja mitä se ei ole?
- Tulevaisuus Raamatun valossa
- Pyhä Henki ja Hengen lahjat
- Sytytä meissä rukouksen tuli!

- Profeetta Elian hengessä ja voimassa